Date of Tournament Saturday 30th Jun 2018
Points Counted Monday 2nd Jul 2018
Points Drop Date Monday 1st Jul 2019
Players in knockout 12
Total Participation 21
Rankings Points Weight 500
Tournament host Russia
Country Russian Federation
Qualification Round-Robin

Player Participation

Tournament participation level total: 1.077

Player Nationality Rank on
Tournament Date
Rank After
Tournament
Rank Change Participation Level Contribution Elo
1
Luke Burrage
0.649515190692
1844
2
Ilya Polyakov
0.04751501395
-
3
Stas Kovyazin
0.02
-
4
Kirill Sverchkov
0.02
-
5
Ilya Gusev
0.02
-
6
Nikolay Tagantsev
0.02
-
7
Amal Basalama
0.02
-
8
Alexey Ushakov
0.02
-
9
Eduard Pavlov
0.02
-
10
Adel Bikbaev
0.02
-
11
Dmitry Zyazev
0.02
-
12
Sasha Nutcracker
0.02
-
13
Misha Grigorov
0.02
-
14
Sergei Doroshin
0.02
-
15
Oleg ???
0.02
-
16
Oleg Khizhnyak
0.02
-
17
Ivan Khomutov
0.02
-
18
Arseny Leonov
0.02
-
19
Andzey Ryshkov
0.02
-
20
Aleksandr Ziablickii
0.02
-
21
Sergey Chistovich
0.02
-

© Copyright 2018, Luke Burrage. All rights reserved.